Przełom roku 2015/2016 z dużymi mrozami

2015_2016_duze_mrozy

Przełom roku 2015 i 2016 zapewnił nam ciągły spadek temperatury. Od +5C do -15C.

Bardzo niskie temperatury zewnętrzne uwypuklają problemy termiczne w budynkach.

Panuje przekonanie, że im zimniej to tym lepiej dla termowizji. Otóż niekoniecznie.

Problemy termiczne są widoczne już przy różnicy temperatur 15-20K (Twew-Tzew). Czyli wystarczy Twew=22C i Tzew=7C. Aktualne warunki na pewno nie są normą i ideałem ΔT = (22-(-15))=37K !!! To jest ponad dwukrotnie więcej niż potrzeba do wykonania prawidłowego badania. Silne mrozy to także brak chmur, co skutkuje bardzo niską temperaturą radiacyjną tła i silnym zakłócaniem pomiarów.

Należy podkreślić, że większą cześć badania wykonuje się od strony wewnętrznej. Na zewnątrz wykonuje się tylko oględziny elementów niewidocznych od strony wewnętrznej (fundamenty, balkony, lukarny, kominy, błędy na elewacji itp.)

Kamery FLIR pracują do temperatury -15C na zewnątrz.

Przy wejściu z zimną kamerą do wnętrza budynku istnieje ryzyko wykraplania wilgoci w jej wnętrzu i na obiektywach, istnieje ryzyko uszkodzenia sprzętu oraz konieczne są długie czasy stabilizacji termicznej sprzętu.

 

Przełom stycznia i lutego 2016 roku zapowiada dobra warunki do termowizji – zapraszamy do współpracy.

Styropian na placki + silny wiatr = katastrofa

Dlaczego “fachowcy” styropian kleją na “placki” bez ramki?

Czy to jest oszczędność na kleju czy niewiedza własna/inwestora?

Styropian na placki ma słabsze właściwości izolacyjne i mocno nieliniowe. Konwekcja naturalna w powstałej szczelinie powietrznej może być dodatkowo wymuszona przez wiatr wpadający dziurami.

Trzeba zdać sobie sprawę, że jeśli silny wiatr wedrze się pod styropian, elewacja zostanie oderwana i uszkodzona. Nie pomogą nawet kołki – co widać na załączonych fotkach.

Klejeniu na “placki” bez ramki mówimy stanowcze NIE !!!

Poniżej przykłady prawidłowego klejenia płyt styropianowych:

 

Rozpoczynamy badania termowizyjne 2015/2016

Zapraszamy wszystkich do zapisów na badania termowizyjne połączone z testem szczelności.

Tylko termowizja w podciśnieniu daje nam pełen obraz problemów termicznych w budynku.

Dowiadujemy się gdzie są mostki termiczne, jakiej są wielkości oraz jaki jest poziom szczelności obudowy budynku (n50).

Jeśli budynek jest nieszczelny, to dowiadujemy się jak bardzo oraz jesteśmy w stanie wskazać lokalizacje znaczących nieszczelności.

 

Rosa zamarza – idzie zima

Rosa zamarza, idzie zima …
Czas wyłączyć podlewanie w ogrodzie.

Powoli możemy przygotowywać się do sezonu termowizyjnego.

Współczynnik przenikania ciepła w budynkach – dane historyczne

Odkopałem fajną tabelkę, w której widać jakie wymagania izolacyjności miały budynki przed laty:

Rok oddania budynku do użytkowania Podstawowy przepis Umax
 Do 1966 1,16 – 1,40
1967 – 1985 PN-64/B-03404, PN-74/B-03404 1,16
1986 – 1992 PN-82/B-02020 0,75
1993 – 1997 PN-91/B-02020 0,55
1998 – 2008 Rozporządzenie *) 0,30 – 0,50

*) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytułowanie.

Aktualnie mamy też prognozę maksymalnych wartości przenikania ciepła U na kolejne lata:

Typ Przegrody Umax od 2009 Umax od 2014 Umax od 2017 Umax od 2021
Ściany zewnętrzne 0,30 0,25 0,23 0,20
Dachy 0,25 0,20 0,18 0,15
Podłogi na gruncie 0,45 0,30 0,30 0,30
Okna 1,70 1,30 1,10 0,90
Okna połaciowe 1,70 1,50 1,30 1,10
Drzwi i bramy 2,6 1,70 1,50 1,30

Więcej w dokumencie:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Kolejna ciepła zima 2014 / 2015

Druga ciepła zima pod rząd. Czy to już efekt cieplarniany czy tylko chwilowe anomalie?
Jeśli to są anomalie, to musi się to w kolejnych latach wyrównać, więc kolejne zimy zapowiadają się zimne.
Moja stacja meteo zarejestrowała średnią temperaturę na poziomie 3,5°C (w okresie od 2014-11-01 do 2015-03-31).

W ani jednym miesiącu zimy średnia temperatura miesięczna nie była mniejsza od zera!

Tak wyglądało to w poprzednich sezonach grzewczych:

2011-11-01 -> 2012-03-31 -> Tśr. = 1,4°C
2012-11-01 -> 2013-03-31 -> Tśr. = 0,4°C
2013-11-01 -> 2014-03-31 -> Tśr. = 3,6°C
2014-11-01 -> 2015-03-31 -> Tśr. = 3,5°C

Wszystkie badania w tym sezonie wykonaliśmy w pełnej wersji (termowizja i test szczelności obudowy budynku blower-door n50).
Pozwoliło to na bardzo szybkie wykrycie i wskazanie problemów w budynkach.

Druk 3D w podczerwieni

Drukarka Vertex K8400 w czasie pracy.
Wydruk filamentem ABS, stół niepodgrzewany.
Film nagrany kamerą termowizyjną FLIR E60 w wersji nieradiometrycznej.

Pytanie za 100 punktów: co jest na wydruku?

Sezon termowizyjny 2014/2015 – zakończony

Informujemy, że zakończyliśmy badania termowizyjne w sezonie grzewczym 2014/2015. Cały czas prowadzimy zapisy na badanie termowizyjne na przyszły sezon 2015/2016, który rozpocznie się w okolicach listopada 2015 roku.

Sezon termowizyjny 2014/2015 - zakończony
Kostka z czasów PRLu – termowizja.
termowizja_welna_z_nieszczelna_paroizolacja
Nieszczelna paroizolacja – termowizja świeżo po remoncie.

Przez cały rok wykonujemy testy szczelności budynków – BLOWER DOOR TEST n50 – zapraszamy!

Nie ufaj wykonawcy na słowo “będzie Pan zadowolony…”. Sprawdź jakość wykonania powłok szczelnych zanim zapłacisz!
Koszt późniejszych napraw może być 20-100 razy większy niż w trakcie budowy. Czasem wręcz nie ma możliwości naprawy błędów budowlanych związanych z nieszczelnościami powietrznymi przegród budowlanych.

Izolacyjność cieplna przegrody budowlanej – U

Izolacyjność przegrody to właściwość konkretnego materiału o danej grubości, która określa ile energii w watach przemieści się przez przekrój 1m2 przy różnicy temperatur 1K

Izolacyjnosc_przegrody_U_

 

U = λ / d

Jednostka: [W/(m2 * K)]

λ – przewodność cieplna materiału,

d – grubość materiału,

 

Przykład 1:

Styropian o przewodności cieplnej λ=0,036 i grubości 15cm. Jaka jest izolacyjność takiej warstwy?

U = λ / d = 0,036 / 0,15 = 0,24 [W/(m2 * K)]

Zakładając, że różnica temperatur wynosi 20K, przez 1m2 będzie przepływało  4,8 W.

 

Przykład 2:

Jak gruba musi być ściana z cegły o przewodności cieplnej λ=0,8, aby jej izolacyjność wyniosła U=0,25 ?

d = λ / U = 0,8 / 0,25 = 3,2 [m], (320 cm)

Współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda)

λ – to właściwość materiału, która określa ile energii w watach przemieści się przez jego warstwę o grubości 1m i przekrój 1m2 przy różnicy temperatur 1K.

wspolczynnik_przewodzenia_zakresy1

Przykładowe orientacyjne wartości lambdy (jednostka [W/(m*K)]:

MIEDŹ – 370 – 400

STAL – 58

ŻELBETON – 1,7

CEGŁA – 0,8

DREWNO – 0,2

WEŁNA SKALNA – 0,030 – 0,042

STYROPIAN EPS – 0,036

POWIETRZE (nieruchome) – 0,025

AEROŻEL – 0,017