Krótki film w podczerwieni o nagrzewaniu się żalazka

Żelazko z błyszczącą stopą ceramiczną o emisyjności <0,8. “Cieplejsze” kropki (otwory wylotów pary) wyglądają na cieplejsze z uwagi na podniesioną emisyjność “wnęk” >0,9 – coś w rodzaju namiastki ciała doskonale czarnego.