Sezon termowizyjny 2014/2015 – zakończony

Informujemy, że zakończyliśmy badania termowizyjne w sezonie grzewczym 2014/2015. Cały czas prowadzimy zapisy na badanie termowizyjne na przyszły sezon 2015/2016, który rozpocznie się w okolicach listopada 2015 roku.

Sezon termowizyjny 2014/2015 - zakończony
Kostka z czasów PRLu – termowizja.
termowizja_welna_z_nieszczelna_paroizolacja
Nieszczelna paroizolacja – termowizja świeżo po remoncie.

Przez cały rok wykonujemy testy szczelności budynków – BLOWER DOOR TEST n50 – zapraszamy!

Nie ufaj wykonawcy na słowo “będzie Pan zadowolony…”. Sprawdź jakość wykonania powłok szczelnych zanim zapłacisz!
Koszt późniejszych napraw może być 20-100 razy większy niż w trakcie budowy. Czasem wręcz nie ma możliwości naprawy błędów budowlanych związanych z nieszczelnościami powietrznymi przegród budowlanych.

Izolacyjność cieplna przegrody budowlanej – U

Izolacyjność przegrody to właściwość konkretnego materiału o danej grubości, która określa ile energii w watach przemieści się przez przekrój 1m2 przy różnicy temperatur 1K

Izolacyjnosc_przegrody_U_

 

U = λ / d

Jednostka: [W/(m2 * K)]

λ – przewodność cieplna materiału,

d – grubość materiału,

 

Przykład 1:

Styropian o przewodności cieplnej λ=0,036 i grubości 15cm. Jaka jest izolacyjność takiej warstwy?

U = λ / d = 0,036 / 0,15 = 0,24 [W/(m2 * K)]

Zakładając, że różnica temperatur wynosi 20K, przez 1m2 będzie przepływało  4,8 W.

 

Przykład 2:

Jak gruba musi być ściana z cegły o przewodności cieplnej λ=0,8, aby jej izolacyjność wyniosła U=0,25 ?

d = λ / U = 0,8 / 0,25 = 3,2 [m], (320 cm)

Współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda)

λ – to właściwość materiału, która określa ile energii w watach przemieści się przez jego warstwę o grubości 1m i przekrój 1m2 przy różnicy temperatur 1K.

wspolczynnik_przewodzenia_zakresy1

Przykładowe orientacyjne wartości lambdy (jednostka [W/(m*K)]:

MIEDŹ – 370 – 400

STAL – 58

ŻELBETON – 1,7

CEGŁA – 0,8

DREWNO – 0,2

WEŁNA SKALNA – 0,030 – 0,042

STYROPIAN EPS – 0,036

POWIETRZE (nieruchome) – 0,025

AEROŻEL – 0,017