Krótki film w podczerwieni o nagrzewaniu się żalazka

Żelazko z błyszczącą stopą ceramiczną o emisyjności <0,8. “Cieplejsze” kropki (otwory wylotów pary) wyglądają na cieplejsze z uwagi na podniesioną emisyjność “wnęk” >0,9 – coś w rodzaju namiastki ciała doskonale czarnego.

Wyszukiwanie zawilgoceń elewacji i nieszczelności balkonów

zawilgocenia elewacji
Częste ostatnio deszcze i pojawiające się potem słońce stwarzają wręcz idealne warunki do badań zawilgoceń obiektów budowlanych.

W trakcie analizy termogramów bazuje się na 2 zasadniczych właściwościach wody:

– woda ma dużą bezwładność cieplną i nagrzewa się wolniej niż powietrze,

– woda parując, schładza powierzchnię.

Zachęcam spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty i zarządców nieruchomości do zapoznania się z tą bezinwazyjną i szybką techniką oględzin budynków.

Przykład długotrwałego działania wody na elementy budowlane. Erozja i korozja:

DSC_5773