Kiedyś to się budowało … nieszczelności zgodne z normą.

W latach 90-tych zamiast Warunków Technicznych obowiązywała

Polska Norma PN-91/B-02020, w której znajduje się zapis:

2.3.3. Przepuszczalność powietrzna przez przegrody zewnętrzne.

Przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród
oraz połączenia okien z ościeżnicami należy projektować pod kątem osiągnięcia
ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza 1).

1) Przy obliczaniu zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie,
zwłaszcza w budynkach przemysłowych i budynkach z lekką obudową,
należy uwzględnić fakt, że na skutek niedokładności wykonania
zakładana w projekcie całkowita szczelność przegród zewnętrznych
może nie być osiągnięta i że występują w związku z tym dodatkowe
straty ciepła przez wymianę powietrza.