Test szczelności obudowy budynku – wynik n50=0,64

Jeśli budynek szkieletowy jest budowany z głową od samego początku, to wynik testu szczelności musi wyjść dobrze.
Średni wynik z nadciśnienia i podciśnienia wyniósł 0,64 (cel 1,0 – norma 1,5).
Pozdrawiam ekipę wykonawcy i inwestora. Dobra robota.