Wymagania szczelności budynków n50

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Test szczelności obudowy budynku.

2.3. Szczelność na przenikanie powietrza

2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród (między innymi połączenie stropodachów lub dachów ze ścianami zewnętrznymi),
przejścia elementów instalacji (takie jak kanały instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne)
oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

2.3.3. Zalecana szczelność powietrzna budynków wynosi:
1) w budynkach z wentylacją grawitacyjną lub wentylacją hybrydową – n50 < 3,0 1/h;
2) w budynkach z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją – n50 < 1,5 1/h.

2.3.4. Zalecane jest, by po zakończeniu budowy budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego,
użyteczności publicznej i produkcyjny został poddany próbie szczelności przeprowadzonej zgodnie z Polską Normą
dotyczącą określania przepuszczalności powietrznej budynków w celu uzyskania zalecanej szczelności budynków określonej w pkt 2.3.3.

Termowizja dachu latem bez kamery


Latem w odpowiednich warunkach można zaobserwować niejednorodność termoizolacji dachu.

Wysoka temperatura i wilgotność, bezchmurne niebo, tuż przed zachodem słońca.

Niska temperatura promieniowania stratosfery powoduje obniżenie temperatury dachu i wykroplenie pary wodnej w punkcie rosy.

Niejednorodności termoizolacji w dachu objawia się brakiem rosy w pewnych obszarach – temperatura nie spada poniżej punktu wykraplania.

Termowizja nocą HD

Termowizja szerokokątna HD nocą. Jasne-zimne. Czerwone ciepłe. Którędy ucieka energia zimą.

Szczelność okien w domach z wentylacją mechaniczną.

W budynkach z wentylacją mechaniczną bardzo ważna jest szczelność stolarki.

Nieszczelne okna i drzwi powodują:

– spadek wilgotności względnej poniżej 40%,

– brak komfortu termicznego,

– problem z dogrzaniem pomieszczeń, szybkie wychładzanie się pomieszczeń,

– wzrost kosztów ogrzewania,

– zmniejszenie sprawności rekuperacji.

Na termowizji pięknie widać, że okna są nieszczelne.

Dodatkowo od razu mamy pomiar wilgotności względnej.

ITC Level 2 – recertyfikacja

Po 5 latach posiadania certyfikatu ITC Level 2 w termowizji i zdobytemu doświadczeniu, otrzymaliśmy recertyfikację.

Termotesty HD – nowa jakość w termowizji

Rok 2022 rozpoczynamy aktualizacją sprzętu do termowizji. Teraz będziemy pracować na nowej kamerze FLIR E96 o rozdzielczości 640×480. Dodatkowo po zastosowaniu funkcji Ultramax® lub złączeniu termogramów w panoramę, wchodzimy w rozdzielczości megapikselowe.

 

Termowizja śniegowa.

Początek grudnia 2021 roku ułatwił proste diagnozowanie problemów termicznych na dachach. Delikatny śnieg, temperatura lekko poniżej zera. W takich warunkach na dachach widać wytopienia śniegu w miejscach wycieków ciepła.