Kiedyś to się budowało … nieszczelności zgodne z normą.

W latach 90-tych zamiast Warunków Technicznych obowiązywała

Polska Norma PN-91/B-02020, w której znajduje się zapis:

2.3.3. Przepuszczalność powietrzna przez przegrody zewnętrzne.

Przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród
oraz połączenia okien z ościeżnicami należy projektować pod kątem osiągnięcia
ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza 1).

1) Przy obliczaniu zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie,
zwłaszcza w budynkach przemysłowych i budynkach z lekką obudową,
należy uwzględnić fakt, że na skutek niedokładności wykonania
zakładana w projekcie całkowita szczelność przegród zewnętrznych
może nie być osiągnięta i że występują w związku z tym dodatkowe
straty ciepła przez wymianę powietrza.

Przeglądy termowizyjne domów w pierwszym sezonie grzewczym.

Sezon termowizyjny w pełni. Po ostatnich mrozach kolejka się wydłuża. Poniżej termogram z nowego segmentu.

Co ciekawe developer mieszka w tym samym rzędzie. Będą poprawki. Dużo poprawek.
Zapraszam właścicieli nowych domów na ich oględziny termowizyjne.
Bardzo szybko można zgłosić reklamację do dewelopera.

Sezon termowizyjny 2023/2024 został otwarty – termowizja START!

Ogrzewanie włączone. Temperatury spadły. Śnieg popadał.
Sezon na badania termowizyjne został otwarty.
Wybudowałeś nowy dom, chciałbyś zobaczyć czy prace budowlane zostały wykonane prawidłowo?
Zapraszam! Robimy TERMOWIZJĘ HD !!!

Wymagania szczelności budynków n50

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Test szczelności obudowy budynku.

2.3. Szczelność na przenikanie powietrza

2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród (między innymi połączenie stropodachów lub dachów ze ścianami zewnętrznymi),
przejścia elementów instalacji (takie jak kanały instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne)
oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

2.3.3. Zalecana szczelność powietrzna budynków wynosi:
1) w budynkach z wentylacją grawitacyjną lub wentylacją hybrydową – n50 < 3,0 1/h;
2) w budynkach z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją – n50 < 1,5 1/h.

2.3.4. Zalecane jest, by po zakończeniu budowy budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego,
użyteczności publicznej i produkcyjny został poddany próbie szczelności przeprowadzonej zgodnie z Polską Normą
dotyczącą określania przepuszczalności powietrznej budynków w celu uzyskania zalecanej szczelności budynków określonej w pkt 2.3.3.

Termowizja dachu latem bez kamery


Latem w odpowiednich warunkach można zaobserwować niejednorodność termoizolacji dachu.

Wysoka temperatura i wilgotność, bezchmurne niebo, tuż przed zachodem słońca.

Niska temperatura promieniowania stratosfery powoduje obniżenie temperatury dachu i wykroplenie pary wodnej w punkcie rosy.

Niejednorodności termoizolacji w dachu objawia się brakiem rosy w pewnych obszarach – temperatura nie spada poniżej punktu wykraplania.

Termowizja nocą HD

Termowizja szerokokątna HD nocą. Jasne-zimne. Czerwone ciepłe. Którędy ucieka energia zimą.

Szczelność okien w domach z wentylacją mechaniczną.

W budynkach z wentylacją mechaniczną bardzo ważna jest szczelność stolarki.

Nieszczelne okna i drzwi powodują:

– spadek wilgotności względnej poniżej 40%,

– brak komfortu termicznego,

– problem z dogrzaniem pomieszczeń, szybkie wychładzanie się pomieszczeń,

– wzrost kosztów ogrzewania,

– zmniejszenie sprawności rekuperacji.

Na termowizji pięknie widać, że okna są nieszczelne.

Dodatkowo od razu mamy pomiar wilgotności względnej.