Izolacyjność cieplna przegrody budowlanej – U

Izolacyjność przegrody to właściwość konkretnego materiału o danej grubości, która określa ile energii w watach przemieści się przez przekrój 1m2 przy różnicy temperatur 1K

Izolacyjnosc_przegrody_U_

 

U = λ / d

Jednostka: [W/(m2 * K)]

λ – przewodność cieplna materiału,

d – grubość materiału,

 

Przykład 1:

Styropian o przewodności cieplnej λ=0,036 i grubości 15cm. Jaka jest izolacyjność takiej warstwy?

U = λ / d = 0,036 / 0,15 = 0,24 [W/(m2 * K)]

Zakładając, że różnica temperatur wynosi 20K, przez 1m2 będzie przepływało  4,8 W.

 

Przykład 2:

Jak gruba musi być ściana z cegły o przewodności cieplnej λ=0,8, aby jej izolacyjność wyniosła U=0,25 ?

d = λ / U = 0,8 / 0,25 = 3,2 [m], (320 cm)