Jaka różnica temperatur do termowizji?

Czy kryterium różnicy temperatur na poziomie min. 15°C jest wystarczające aby wykonać poprawny pomiar?

NIE !!!

Różnie ważny jest historyczny rozkład temperatury z ostatnich godzin/dni.

Należy także zwrócić uwagę na przejścia przez ZERO, gdzie występują silne zjawiska energetyczne (ciepło utajone) przy zmianie fazy.

Jako przykład prezentuję blok z pustaka, który ma docieplone “trójkąty” w szczytach, dwa pomiary w tych samych warunkach temperaturowych, ale z zupełnie inną historią temperatury:

  • w stanie nieustalonym styropian “świeci” jakby miał gorszą izolacyjność od gołej ściany:

  • w stanie ustalonym, ściana ocieplona jest zimniejsza od gołej ściany, a mostki świecą tak jak powinny:

Oczywiście pierwsze pomiary do śmieci i konieczny był ponowny pomiar w odpowiednich stabilnych warunkach.

Rzut oka na historię temperatury z ostatnich godzin i wszystko się wyjaśniło:

W nocy poprzedzającej pomiar było ok. -7ºC, a w czasie pomiaru było już odwilż i temperatura ok. 0-1ºC.

Oprócz nieustalonego strumienia w przegrodzie doszło zjawisko przemiany fazowej. Zawilgocone ściany z pustaka w nocy zamarzły i w czasie pomiaru rano “topniały”