Błędy w termoizolacji i brak szczelności powietrznej

Niska temperatura na początku 2017 roku sprzyja ujawnianiu się błędów budowlanych, które obniżają komfort termiczny mieszkańców i wpływają na znaczną energochłonność budynków.

Polecam sprawdzanie budynków etapami jeszcze na etapie budowy (termowizja i test szczelności powietrznej blower-door).

Koszty weryfikacji są kilkukrotnie mniejsze niż późniejszy remont i poprawki.