Błędy w termoizolacji i brak szczelności powietrznej

…i wpływają na znaczną energochłonność budynków. Polecam sprawdzanie budynków etapami jeszcze na etapie budowy (termowizja i test szczelności powietrznej blower-door). Koszty weryfikacji są kilkukrotnie mniejsze niż późniejszy remont i poprawki….