Kolejne szkolenie – Termowizja w instalacjach elektrycznych

W połowie kwietnia odbyło się ciekawe szkolenie w EC-TC
z zakresu badań termowizyjnych instalacji elektrycznych.